Jewellery - Gold Pendants

Argyle Diamond

Stock No. 154800

9ct Yellow Gold Certified Argyle White Diamond pendant with 9ct Yellow Gold Chain

$699.00